Skip to content
Start of page content below the header
Event
16 October 2013

World Food Day 2013

Hur får vi maten att räcka till alla?

Friska människor är beroende av sunda livsmedelssystem

För att få näringsriktig mat på bordet till de som idag är hungriga, måste vi titta på hur maten produceras, processas och transporteras till konsumenterna, samt vilken påverkan den globala livsmedelsproduktionen har på ändliga naturresurser och vilket svinn produktionen generar.

Att skapa ett uthålligt livsmedelssystem för en snabbt växande befolkning är en av vår tids viktigaste globala utmaningar  – och därför också temat för årets Världshungerdag  som går av stapeln den 16 oktober 2013.

I samarbete med Svenska FAO-kommittén och SIANI (Swedish International Agricultural Network Initiative) vill Landsbygdsdepartementet fånga upp årets tema genom ett seminarium som högtidlighåller World Food Day. Visa programinformation

Vi kommer att belysa olika aspekter av världens livsmedelsproduktion och -konsumtion.Vi vill belysa såväl det småskaliga som det storskaliga arbetet som utförs på olika nivåer i den globala livsmedelskedjan, och  lyfta fram olika aktörer som arbetar för hållbarhet och fattigdomsbekämpning.

  • Vilka framsteg har gjorts inom barnnutrition och minskandet av barnadödlighet i världen – framför allt i utvecklingsländer?
  • Vad görs inom nutrition för svenska barn – betydelsen av att servera hållbar och näringsrik skolmat?
  • Hur påverkar konsumenternas krav de prioriteringar som livsmedelskedjor och livsmedelsåterförsäljare gör?
  • Matens rätta pris och roll för en uthållig livsmedelsproduktion?
  • Hur stödjer vi dem som står för 75% av den livmedelsproduktion som konsumeras i dag, det vill säga fattiga småbönder i utvecklingsländerna?

Dessa frågor, med flera, kommer att diskuteras under dagen, med tonvikt på  det globala perspektivet. 

Vi ser fram emot ditt deltagande och dina synpunkter och hoppas på konstruktiva och intressanta möten under högtidlighållandet av årets World Food Day .

Anmälan görs genom länk eller till Ekaterina Bessonova

Varmt välkomna! Ladda ner inbjudan

Times

From 16 October 2013 at 07:00 to 16 October 2013 at 10:00

Venue

Medelhavsmuséet, Fredsgatan 2

Resources

Downloads
Relevant Content

14 October 2013

Video

World Food Day 2013 Spot: Healthy People Depend on Healthy Food Systems

A food system is made up of the environment, people, institutions and processes by which food is produced, processed and brought to consumers. With millions of people around the world still...

8 November 2013

8 November 2013

Slides

Food Systems

Vikten av jämställdhet för en globalt hållbar tryggad livsmedelsförsörjning och god nutrition. Exempel på stöd till kvinnliga småskaliga jordbrukare i utvecklingsländer

Viveka Carlestam presenterade WeEffekts specifika satsning på kvinnor i utvecklingsarbetet. WeEffekt startade redan 1958 och har sedan dess varit en biståndsorganisation inom kooperationen som...

8 November 2013

Slides

Ekosystemens Roll för en Uthållig produktion på Lokal Nivå

Hanna Wetterstrand beskrev hur vi överskrider eller redan har överskridit planetens gränser på 9 viktiga områden där jordbruket är en bidragande faktor . 60% av jordens städer som kommer...

8 November 2013

Slides

Åtgärder för att hantera undernäring kräver samordnade insatser: Investeringar i småskaligt lantbruk för sunda livsmedelssystem

Magdalena Streijffert förklarade hur Fairtrade hjälper odlare och anställda i världens utvecklingsländer att kopplas upp till en internationell marknad där de ges en möjlighet till ökad...

8 November 2013

Slides

Hur erbjudandet av produkter påverkar konsumenten. Från klimatdeklaration, hälsoaspekten till val av råvaror med omsorg för minskat matsvinn och bättre hälsa

Fick man följa Hamburgerkedjan Max medvetna val för att både bidra till att höja kvalitén på sina produkter och arbeta för ett uthålligt samhälle . Max har en lång tradition och en hög...

8 November 2013

Slides

Hälsosamma Människor är Beroende av Hälsosamma Livsmedelssystem – Undernäring i Dagens Värld

Lars-Åke inledde med visa de stora framgångar som skett i barnadödlighet sedan 1990 då 90 av 1000 födda dog jämfört med i dag när ”endast” 40 av 1000 födda dör. Att förbättringar...

8 November 2013

Slides

Hållbara nutritionsåtgärder på kommunal nivå: Södertälje skolmats projekt

Sara Jervfors Sara berättade om hur kommunen sedan 2006 har arbetat med en kost policy för skolmat där inte bara kost- och nutritionskunskaper ingår, utan även pedagogiskt utvecklingsarbete...

Related content

Past event

26 October 2016