Skip to content
Start of page content below the header
Slides
8 November 2013
Organisation: SIANI

What is a Food System?

These Slides are part of our event:

Past event

Event

World Food Day 2013

Friska människor är beroende av sunda livsmedelssystem För att få näringsriktig mat på bordet till de som idag är hungriga, måste vi titta på hur maten produceras, processas och...

16 October 2013
Stockholm, Sweden