Skip to content
Start of page content below the header
Slides
8 November 2013
Organisation: We Effect
Food systems

Vikten av jämställdhet för en globalt hållbar tryggad livsmedelsförsörjning och god nutrition. Exempel på stöd till kvinnliga småskaliga jordbrukare i utvecklingsländer

Viveka Carlestam presenterade WeEffekts specifika satsning på kvinnor i utvecklingsarbetet. WeEffekt startade redan 1958 och har sedan dess varit en biståndsorganisation inom kooperationen som arbetar med att långsiktigt förbättra människors levnadsvillkor. WeEffect arbetar i mer än 24 länder och med 160 lokala organisationer. Då man upptäckte att kvinnor inte gynnades till samma nivå som män i sina projekt i Latin Amerika bestämde man sig 2006 för att satsa mer än 50% av biståndet på kvinnor.

These Slides are part of our event:

Past event

Event

World Food Day 2013

Friska människor är beroende av sunda livsmedelssystem För att få näringsriktig mat på bordet till de som idag är hungriga, måste vi titta på hur maten produceras, processas och...

16 October 2013
Stockholm, Sweden