Skip to content
Start of page content below the header
Slides
8 November 2013
Organisation: Fairtrade Sverige

Åtgärder för att hantera undernäring kräver samordnade insatser: Investeringar i småskaligt lantbruk för sunda livsmedelssystem

Magdalena Streijffert förklarade hur Fairtrade hjälper odlare och anställda i världens utvecklingsländer att kopplas upp till en internationell marknad där de ges en möjlighet till ökad försäljning med en rättvis prissättning genom att sätta produktkriterier som t.ex. krav på lönenivå och ett garanterat minimipris. Fairtrade jobbar med kooperativ och småbönder i 70 länder. I Sverige ökade försäljningen av Fairtrade produkter med 28 % under 2012 vilket gör Sverige till ett av länder i världen där det konsumeras mest Fairtrade/capita.

These Slides are part of our event:

Past event

Event

World Food Day 2013

Friska människor är beroende av sunda livsmedelssystem För att få näringsriktig mat på bordet till de som idag är hungriga, måste vi titta på hur maten produceras, processas och...

16 October 2013
Stockholm, Sweden