Skip past the page header
Start of page content below the header
Slides
8 November 2013
Organisation: Stockholm Resilience Centre (SRC)

Ekosystemens Roll för en Uthållig produktion på Lokal Nivå

Hanna Wetterstrand beskrev hur vi överskrider eller redan har överskridit planetens gränser på 9 viktiga områden där jordbruket är en bidragande faktor . 60% av jordens städer som kommer finnas 2050 har ännu inte utvecklats och den snabba urbanisering förväntas sprida ut sig på den bästa jordbruksmarken – en jordbruksmark som behövs för att föda den växande stadsbefolkningen. Hanna avslutade med att lyfta fram ekosystemtjänsternas betydelse och vilket värde dessa har genom att illustrera effekterna den pågående bi-döden (som förorsakats av bekämpningsmedel). Mer än 2/3 av den mat vi konsumerar idag är beroende av pollinering och med den omfattande bi-döden måste man nu i flera länder pollinera manuellt.

These Slides are part of our event:
Past event
World Food Day 2013

Friska människor är beroende av sunda livsmedelssystem För att få näringsriktig mat på bordet till de som idag är hungriga, måste vi titta på hur maten produceras, processas och...

16 October 2013
Stockholm, Sweden