Skip to content
Start of page content below the header
Slides
8 November 2013
Organisation: Max Hamburgare

Hur erbjudandet av produkter påverkar konsumenten. Från klimatdeklaration, hälsoaspekten till val av råvaror med omsorg för minskat matsvinn och bättre hälsa

Fick man följa Hamburgerkedjan Max medvetna val för att både bidra till att höja kvalitén på sina produkter och arbeta för ett uthålligt samhälle . Max har en lång tradition och en hög ambition av att ta sitt ansvar för miljön. Max ledning har medvetet velat göra rätt från början genom att titta på sociala aspekter, ökande resursbrister och inte minst hälsofrågorna. Man arbetar med en ”uthållig och sund produktutveckling” och samarbetar med forskningsinstitutet SIK för att öka sina kunskaper om hållbar produktutveckling.

These Slides are part of our event:

Past event

Event

World Food Day 2013

Friska människor är beroende av sunda livsmedelssystem För att få näringsriktig mat på bordet till de som idag är hungriga, måste vi titta på hur maten produceras, processas och...

16 October 2013
Stockholm, Sweden