Skip to content
Start of page content below the header
Slides
8 November 2013
Organisation: Södertälje kommun

Hållbara nutritionsåtgärder på kommunal nivå: Södertälje skolmats projekt

Sara Jervfors Sara berättade om hur kommunen sedan 2006 har arbetat med en kost policy för skolmat där inte bara kost- och nutritionskunskaper ingår, utan även pedagogiskt utvecklingsarbete för att höja kunskap om maten och dess betydelse för hälsan. 2010 utökade man policy:n till att inkludera sk Östersjövänlig mat.

These Slides are part of our event:

Past event

Event

World Food Day 2013

Friska människor är beroende av sunda livsmedelssystem För att få näringsriktig mat på bordet till de som idag är hungriga, måste vi titta på hur maten produceras, processas och...

16 October 2013
Stockholm, Sweden