Skip to content
Start of page content below the header
Slides
8 November 2013
Organisation: Uppsala Universitet

Hälsosamma Människor är Beroende av Hälsosamma Livsmedelssystem – Undernäring i Dagens Värld

Lars-Åke inledde med visa de stora framgångar som skett i barnadödlighet sedan 1990 då 90 av 1000 födda dog jämfört med i dag när ”endast” 40 av 1000 födda dör. Att förbättringar av detta slag sker handlar mer om politisk vilja än om resurser eftersom man med små insatser kan nå stora resultat. Den vanligaste orsaken till att barn dör är att de lever med en s.k. måttlig undernäring och sedan får en infektion som kroppen inte klarar av att försvara sig mot. Situationen är komplex eftersom barnets undernäring härrör från en undernärd mor och barnet föds således med låg födelsevikt. Kronisk undernäring resulterar i s.k. korta barn (stunted) som inte kan tillgodogöra sig undervisning, orkar inte arbeta etc.

These Slides are part of our event:

Past event

Event

World Food Day 2013

Friska människor är beroende av sunda livsmedelssystem För att få näringsriktig mat på bordet till de som idag är hungriga, måste vi titta på hur maten produceras, processas och...

16 October 2013
Stockholm, Sweden