Skip past the page header
Start of page content below the header

Search

Content Type
Topics
Expert Groups

Showing page 1 of 1

Trade and production
Forests, Landscapes and Food Security
 
News Story
12 June 2017
Rainforest Alliance and UTZ merge into single global certification standard

By merging with UTZ, the new and stronger Rainforest Alliance aim to work with farmers and communities to protect the natural environment and help mitigate the effects of climate change on a global scale.

Trade and production
 
Blog Post
25 February 2016
All that glitters is not gold: organic coffee through the eyes of the beholder

Coffee is the most traded agricultural commodity, the world’s demand for coffee is massive, and satisfying this demand needs space.

Gender and equality
Trade and production
 
Slides
8 November 2013
Åtgärder för att hantera undernäring kräver samordnade insatser: Investeringar i småskaligt lantbruk för sunda livsmedelssystem

Magdalena Streijffert förklarade hur Fairtrade hjälper odlare och anställda i världens utvecklingsländer att kopplas upp till en internationell marknad där de ges en möjlighet till ökad...

Agriculture Transformation In Low-Income Countries Under Environmental Change
 
Slides
11 April 2013
Reduced emissions from all land uses – A broader perspective on REDD+: presentation

SIANI, Focali & Naturskyddsföreningen organized a one-day seminar in Gothenburg.Summary: Vietnam has been targeted as one the REDD+ pilot program countries with great willingness to mitigate...

Rural transformation
 
Publication
22 October 2012
Fattigdomsbekämpning genom empowerment – Fairtraderapporten 2012

Föreningen för Fairtrade Sverige har kommit ut med årets Fairtraderapport. Detta år handlar den om begreppet empowerment; dess innebörd och varför begreppet är viktigt i arbetet för att...