Skip to content
Start of page content below the header
Event
21 October 2014

Insekter Som Produktionsdjur i Lantbruket – den Nya Flugan

Photo Credit: killerturnip via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Photo Credit: killerturnip via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Idag är soja – och fiskmjöl de vanligaste proteinkällorna i djurfoder, men båda ifrågasätts eftersom de har stor negativ miljöpåverkan och inte anses hållbara i längden. Alternativa proteinkällor söks runt om i världen och en FAO – rapport från 2013 har fastställt att innovativa sätt att producera mat krävs för att försörja den växande världsbefolkningen.

Samtidigt slänger vi maten från en av fyra matpåsar vi bär hem. Knappt hälften av avfallets växtnäring återvinns som organiskt gödselmedel genom kompostering och rötning, och resterande del eldas upp. Globalt sett återvinns endast 25 % medan resten i huvudsak hamnar på mer eller mindre kontro llerade soptippar. I det organiska avfallet finns stora mängder energi och viktiga näringsämnen lagrade. Genom att utvinna proteiner från avfallet skulle man kunna minska sopmängderna, återvinna näringsämnen och producera inhemskt proteinfoder.

I fluglarvskompostering omvandlas organiska restm aterial såsom matavfall och stall gödsel till högvärdigt dj urprotein och organiskt gödsel medel, som är mer koncentrerat än ursprungs – materialet. Ur svensk synvinkel är det av stort intresse att inom landet kunna producera högvärdigt protein direkt ur organiska restprodukter – utan att ens passera åkern. Det protein som kan utvinnas ur avfallet i Sverige motsvarar 350 % av den svenska fiskmjölsmarknaden. Riskerna som måste hanteras är många, men möjligheterna för ett hållbart kretslopp med avfall och insekter är fler.

Om du har några frågor till talarna vänligen maila. Vi kommer att försöka ställa så många som möjligt.

Read more…

 

Times

From 21 October 2014 at 11:00 to 21 October 2014 at 14:00

Venue

Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, Drottningatan 95B

Resources

Relevant Content

22 March 2016

Slides

Segenet Kelemu – African edible-insects: diversity and pathway to food and nutritional security

Segenet Kelemu, Director General of ICIPE (African Insect Science for Food and Health) about the potential of insects as a way to improve food security and nutrition

22 March 2016

Slides

Cecilia Lalander – Växtnäringskretslopp utan risk för smitta eller läkemedelsrester

Cecilia Lalander, researcher at the Department of Energy and Technology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) about microorganisms, diseases and pharmaceuticals traces in plant...

22 March 2016

Slides

Björn Vinnerås – Fluglarvskompostering löser både avfalls – och foderproblematiken

Björn Vinnerås, researcher at the Departement of Energy and Technology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) about maggots as a way to solve issues of waste and fodder

22 March 2016

Slides

Helena Wall – Fluglarver: något för fjäderfän?

Helena Wall, researcher at the Department of Animal Nutrition and Management at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) about maggots as a source of protein for poultry

22 March 2016

Slides

Zofia Kurowska – Hur regleras insekter i livsmedelslagstiftningen?

Zofia Kurowska - inspector at the national food agency on the regulation of insects in Swedish food legislation

Related content

Past event

Past event

Event

Annual FLARE Meeting 2017 in Stockholm
28 September 2017
Stockholm University

Past event