Skip to content
Start of page content below the header
Slides
22 March 2016
Organisation: Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Cecilia Lalander – Växtnäringskretslopp utan risk för smitta eller läkemedelsrester

Cecilia Lalander, researcher at the Department of Energy and Technology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) about microorganisms, diseases and pharmaceuticals traces in plant nutrition cycles.

These Slides are part of our event:

Past event

Event

Insekter Som Produktionsdjur i Lantbruket – den Nya Flugan

Idag är soja - och fiskmjöl de vanligaste proteinkällorna i djurfoder, men båda ifrågasätts eftersom de har stor negativ miljöpåverkan och inte anses hållbara i längden. Alternativa...

21 October 2014
Stockholm, Sweden