Skip to content
Start of page content below the header
Slides
22 March 2016
Organisation: Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Helena Wall – Fluglarver: något för fjäderfän?

Helena Wall, researcher at the Department of Animal Nutrition and Management at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) about maggots as a source of protein for poultry

These Slides are part of our event:

Past event

Event

Insekter Som Produktionsdjur i Lantbruket – den Nya Flugan

Idag är soja - och fiskmjöl de vanligaste proteinkällorna i djurfoder, men båda ifrågasätts eftersom de har stor negativ miljöpåverkan och inte anses hållbara i längden. Alternativa...

21 October 2014
Stockholm, Sweden