Skip to content
Start of page content below the header
Slides
22 March 2016
Organisation: Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Björn Vinnerås – Fluglarvskompostering löser både avfalls – och foderproblematiken

Björn Vinnerås, researcher at the Departement of Energy and Technology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) about maggots as a way to solve issues of waste and fodder

These Slides are part of our event:

Past event

Event

Insekter Som Produktionsdjur i Lantbruket – den Nya Flugan

Idag är soja - och fiskmjöl de vanligaste proteinkällorna i djurfoder, men båda ifrågasätts eftersom de har stor negativ miljöpåverkan och inte anses hållbara i längden. Alternativa...

21 October 2014
Stockholm, Sweden