Skip to content
Start of page content below the header
Slides
22 March 2016
Organisation: National Food Agency

Zofia Kurowska – Hur regleras insekter i livsmedelslagstiftningen?

Zofia Kurowska – inspector at the national food agency on the regulation of insects in Swedish food legislation

These Slides are part of our event:

Past event

Event

Insekter Som Produktionsdjur i Lantbruket – den Nya Flugan

Idag är soja - och fiskmjöl de vanligaste proteinkällorna i djurfoder, men båda ifrågasätts eftersom de har stor negativ miljöpåverkan och inte anses hållbara i längden. Alternativa...

21 October 2014
Stockholm, Sweden