Skip to content
Start of page content below the header

Varför pratar vi inte mer om hunger?

Photo by Mike Erskine on Unsplash.

Dagligen tvingas 345 miljoner människor i 79 länder leva med akut matbrist. Varför uppmärksammas inte hungerfrågan mer? Vi behöver förstå och lyfta frågan bättre på den politiska agendan och agera. Men hur gör vi?

Världens matbrist ökar och miljoner människor har inte tillräckligt att äta. År 2030 beräknas fortfarande 670 miljoner människor – 8 procent av jordens befolkning – att vara undernärda, samma som år 2015 då Agenda 2030 lanserades. Trots detta hamnar hungerproblematiken i skymundan av stora frågor som den är tätt kopplad till – konflikt, klimat och jämställdhet. SIANI samlar representanter från civilsamhället, FN, media, politiken och ungdomsorganisationer för att samtala kring den globala hungersnöden och lyfta frågan på agendan.

Talare

Josephine Sundqvist, Generalsekreterare, Läkarmissionen

David Grossman, reporter, OmVärlden

Anne Poulsen, Direktör, WFP:s nordiska kontor

Sofia Boqvist, programchef, AgriFoSe2030

Moderatorer

Hanna Sjölund, policyansvarig, We Effect

Kimia Kazempour, representant, WWF Sweden Youth

Madeleine Fogde, programchef, SIANI

Contact person

Alice Tunfjord, SIANI, alice.tunfjord@sei.org

Sverige i världen i Almedalen

Detta seminarium arrangerar vi på Sverige i världen – den globala mötesplatsen i Almedalen. På Sverige i världen arrangeras ett 30-tal seminarier 28-30 juni om demokrati, klimathot, fred och säkerhet, jämställdhet, framtidens bistånd och mycket mer.

Delta på plats eller online.

Hela programmet för Sverige i världen

Sverige i världens YouTube-kanal

Times

From 30 June 2023 at 11:00 to 30 June 2023 at 11:45

Venue

Sverige i världen, Donnersgatan 6, Visby.