Skip to content
Start of page content below the header
Event
1 July 2022

Almedalsveckan

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Det unika med Almedalsveckan är den stora bredd av aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor, vilka tillsammans med politiska företrädare och media, träffas under en vecka i Visbys trånga gränder för att diskutera viktiga samhällsfrågor.  

Photo: Nikodemus Karlsson / Flickr

Almedalen är en park, nära till havet och mitt i världsarvsstaden Visby. Runt Almedalen i Visby pågår evenemangen runt om i stadskärnan i början av juli och det är det som är Almedalsveckan. Majoriteten av evenemangen finns med i det officiella programmet och dom är alla kostnadsfria och öppna för alla. Utöver det pågår det även slutna evenemang, föreställningar och andra happenings. Men framförallt inträffar otroligt många planerade och spontana möten i Visby under dessa dagar.

Politiker (både från riksnivå och lokalt), statliga myndigheter, företagstoppar, kommuner och landsting, ideella organisationer, miljöaktivister, ungdomsförbund, engagerade entreprenörer, du och jag är några exempel på vilka som är i Visby under Almedalsveckan. Det är vår gemensamma arena där vi har möjlighet att mötas och diskutera aktuella ämnen.

Läs mer här

 

Almedalsveckans officiella program

Förutom alla som är på plats är kärnan av Almedalsveckan det officiella programmet. I programmet hittar du alla evenemang som är kostnadsfria och öppna för alla. Du kan finner en stor variation bland evenemangen som alla berör aktuella samhällsfrågor under Almedalsveckans åtta dagar.

Till programmet

Times

From 1 July 2022 to 7 July 2022

Venue

Almedalen, Visby