Skip to content
Start of page content below the header
Event
7 July 2016

Mat och klimat utan konflikter och katastrofer- Bistånd för resiliens?

Photo by Georgina Smith via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Photo by Georgina Smith via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Arrangörer:  SLU Global, SIANI & Vi-skogen 

Sverige i Världen Torsdag 7:e juli 8.00 – 9.45 – Almedalsveckan i Visby

Svaga samhällen i utarmade landskap drabbas allt svårare av extremväder. Katastrofer begränsar återhämtning av ekosystemtjänster och matförsörjning, och kan leda till konflikter ur resursknapphet. Dagens regionalt kritiska hungersituation speglas i sådana förhållanden. Resiliens kan ses inte bara för miljö och livsmedel, utan även för ekonomi och samhällets återhämtningsförmåga från kriser. Stärkande av lokalsamhällens resiliens genom markvård och klimatanpassat jordbruk är inte bara resurshushållning, utan kan verka katalyserande för skydd av växande levnadsbetingelser och ekonomi samt undvikande av konflikt. Utifrån två fall fokuserar seminariet på sambanden mellan tryggad livsmedelsförsörjning, fattingdomsbekämpning och positiv samhällsutveckling i skuggan av klimatförändring och sårbarhet.

Inledningstalare: Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 

Moderator: Johan Kuylenstierna, Chef Stockholm Environment Institut

Presentatörer/paneldeltagare:

  • Henrik Brundin, Vice VD We-effekt
  • Anders Malmer, Professor och Föreståndare för SLU Global
  • Helena Lindholm, Prorektor och professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet
  • LRF Ungdom (namn tbc)
  • Anders Granlund, Sida
  • Maria Ölund, Projekt koordinator, Göteborgs Miljövetenskapliga centrum, GMV
  • Kerstin Lundgren, Utrikespolitisk talesperson Centerpartiet

Följ eventet från nätet

Läs även om SIANIs andra seminarium på Almedalen i år.

Times

From 7 July 2016 at 06:00 to 7 July 2016 at 07:45

Venue

Visby, Gotland
Sweden

Related content

Past event

Event

Forests, water and sustainable growth of cities
28 August 2016
Stockholm City Conference Centre

Past event

Event

Building partnerships with forest communities
2 September 2015
Lund, Sweden

Past event

Event

Agricultural Research for Development Conference 2015
22 September 2015
Uppsala, Sweden