Skip to content
Start of page content below the header
News Story
2 November 2013

Seminarierapport från Almedalen: Sveriges politik för global utveckling – hur kan näringslivet bidra?

Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) är idag grunden i regeringens utvecklingspolitik. Alliansregeringen betonar näringslivet som en drivande kraft i utvecklingsarbetet, men företag har ingen skyldighet att bidra till PGUs mål. Vilka blir effekterna av detta? Hur ska näringslivet bidra? Dessa frågeställningar diskuterades på ett seminarium som Swedish Water House arrangerade tillsammans medjordbruksnätverket SIANI och Näringslivets Miljöchefer (NMC) i Almedalen. Medverkade på seminariet gjorde biståndsminister Gunilla Carlsson, Johan Kuylenstierna, VD på SEI Harald Överholm, doktorand vid Cambridge University, Helena Markstedt, generalsekreterare på Fair Trade och Mats Landén,generalsekreterare på NMC.

Läs seminarierapport

Se seminariet här

Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) är idag grunden i
regeringens utvecklingsp
o-
litik. Alliansregeringen betonar näringslivet som en drivande kraft i utvecklingsarbetet,
men företag har ingen skyldighet att bidra till PGUs mål. Vilka blir effekterna av detta?
Hur ska näringslivet bidra?
Dessa frågeställningar
diskuterades på ett seminarium som
Swedish Water House arrangerade tillsammans med jordbruksnätverket SIANI och N
ä-
ringslivets Miljöchefer (NMC) i Almedalen. Medverkade på seminariet gjorde bistånd
s-
minister Gunilla
Carlsson, Johan Kuylenstierna, VD på SEI,
Harald Överholm,
d
oktorand
vid
Cambridge University, Helena Markstedt,
generalsekreterare på
Fair Trade
och
Mats
Landén
,
generalsekreterare på NMC.Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) är idag grunden i regeringens utvecklingspolitik. Alliansregeringen betonar näringslivet som en drivande kraft i utvecklingsarbetet, men företag har ingen skyldighet att bidra till PGUs mål. Vilka blir effekterna av detta?Hur ska näringslivet bidra?Dessa frågeställningar diskuterades på ett seminarium som Swedish Water House arrangerade tillsammans med jordbruksnätverket SIANI och Näringslivets Miljöchefer (NMC) i Almedalen. Medverkade på seminariet gjorde biståndsminister GunillaCarlsson, Johan Kuylenstierna, VD på SEI, Harald Överholm, doktorand vid Cambridge University, Helena Markstedt, generalsekreterare på Fair Trade och Mats Landén, generalsekreterare på NMC.

Related content

Past event

Event

Odlingsjordarna hotas – vad gör vi?
10 December 2015
Kungsliga Skogs- och Lantbruksakademin