Skip to content
Start of page content below the header
Event
10 December 2015

Odlingsjordarna hotas – vad gör vi?

Photo courtesy Homeandgardners (CC BY 2.0)

Photo courtesy Homeandgardners (CC BY 2.0)

Hotet mot jordens odlingsjordar är på väg att växa till ett hot också mot vår egen civilisation. På FN:s kartor över jordens jordbruksmark är nästan all mark markerad som mer eller mindre degraderad, det vill säga utsatt för försaltning, försurning, försumpning eller förflyttning (erosion). Varje år försvinner mer än 24 miljarder ton jord från plöjd jordbruksmark och bara i Sverige uppskattas jord motsvarande 4000 långtradare tippas i Östersjön varje år.

Var man än mäter, så överstiger förlusten av jord nybildningen. Vi håller på att tömma vårt jordkonto på dess kapital, men processen är så långsam att vi har svårt att mäta och förstå den. Men det går att både odla och bevara våra jordar. Hur vi sköter vår jordbruksmark är av oerhörd vikt för att säkerställa livsmedelssäkerhet för alla, bekämpa den globala uppvärmningen och stödja ekosystemens viktiga funktioner. Detta seminarium handlar om jordarnas betydelse för vår livsmedelsförsörjning, och om hur vi bevarar jordarna för framtida generationer.

Seminariet inleds av svenska FAO-kommittén. Dagens moderator är Peter Sylwan och talare är Anders Malmer, professor SLU, Elisabet Weber, länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne, Nina Weitz, forskare Stockholm Environment Institute, samt Anders Wijkman, ordförande miljömålsberedningen. Tillsammans ger de oss en överblick över några av de planeringsprocesser och policyredskap vi kan använda oss av lokalt, regionalt, nationellt och globalt för att försvara, bevara och fortsätta bruka vår odlingsjord.

Times

From 10 December 2015 at 12:00 to 10 December 2015 at 14:00

Venue

Drottninggatan 95B
Stockholm
Sweden

Related content

Past event

Event

Annual FLARE Meeting 2017 in Stockholm
28 September 2017
Stockholm University

Past event

Event

Book launch: Creating Sustainable Bioeconomies
30 November 2016
Stockholm, Sweden