Skip past the page header
Start of page content below the header
Video
4 July 2014

Almedalen 2014: Minskat Matsvinn Mättar Världen

Dagens matavfall motsvarar mer än en tredjedel av all mat som produceras i världen. Totalt 1,3 miljarder ton livsmedel skulle kunna sparas varje år och minska världssvälten och resursförbrukningen på jorden. Om en fjärdedel av all den mat som förloras eller slängs kan tas tillvara, skulle det vara tillräckligt för att mätta 900 miljoner hungrande i världen.

Sida och SIANI bjuder in till ett seminarium som handlar om hur svensk kunskap och gemensamma initiativ kan minska matsvinnet och bidra till Sveriges utvecklingsarbete för minskad fattigdom i världen.

Syftet med seminariet är att diskutera hur svenska aktörer kan bidra till FN:s hållbara utvecklingsagenda för tryggad livsmedelsförsörjning.

Att minska matsvinnet i alla led ligger i allas intresse, inte minst politikernas. I Sverige, Norden, EU och FN finns nu föreslagna mål för hur vi ska minska matsvinnet. Frågan är bara hur kan vi alla bidra och hur vi gör för att samla kunskap och krafter för att nå de uppsatta målen?

Förslag på frågor till samtliga i panelen:

  • Kommer internationella globala mål att förändra vårt arbete i Sverige?
  • På vilket sätt kommer det att ske?
  • Vilken roll har Sverige på global nivå när det gäller minskat svinn och att arbeta mot gemensamma utvecklingsmål?

Moderator: Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute

Seminariet arrangeras som en del av Sverige i Världen – en mötesplats om Sveriges roll i världen.

This Video is part of our event:

Related content