Skip past the page header
Start of page content below the header

Search

Content Type
Topics
Expert Groups

Showing page 1 of 1

Climate change and resource conflict
 
Event
22 October 2018
World Food Day 2018

Världshungerdagen (World Food Day) uppmärksammar varje år den 16 oktober arbetet med att utrota den globala hungern. I linje med FN:s agenda 2030 skall mål 2 för hållbar utveckling...

Landscape management
Trade and production
 
News Story
14 October 2015
Tio principer för ansvarsfulla jordbruksinvesteringar

Forskning visar att ett av de mest effektiva sätten att minska fattigdom i utvecklingsländer är att investera i dessa länders jordbrukssektorer. Lyckade investeringar av detta slag möjliggör stärkt livsmedelsförsörjning på både landsbygd och i urbana områden och säkrar även bönders inkomstmöjligheter.

 
Video
4 July 2014
Almedalen 2014: Minskat Matsvinn Mättar Världen

Dagens matavfall motsvarar mer än en tredjedel av all mat som produceras i världen. Totalt 1,3 miljarder ton livsmedel skulle kunna sparas varje år och minska världssvälten och ...

 
News Story
2 July 2014
Hur Minskat Matsvinn Mättar i Världen? Ett Seminarium på Almedalen 2014

Sida och SIANI bjuder in till ett seminarium som handlar om hur svensk kunskap och gemensamma initiativ kan minska matsvinnet och bidra till Sveriges utvecklingsarbete för minskad fattigdom i världen.

Trade and production
 
News Story
2 July 2014
Hur Minskat Matsvinn Mättar i Världen? Ett Seminarium på Almedalen 2014

Sida och SIANI bjuder in till ett seminarium som handlar om hur svensk kunskap och gemensamma initiativ kan minska matsvinnet och bidra till Sveriges utvecklingsarbete för minskad fattigdom i världen.Syftet med seminariet är att diskutera hur svenska aktörer kan bidra till FN:s hållbara utvecklingsagenda för tryggad livsmedelsförsörjning.

Trade and production
 
News Story
2 July 2014
Hur Minskat Matsvinn Mättar i Världen? Ett Seminarium på Almedalen 2014

Sida och SIANI bjuder in till ett seminarium som handlar om hur svensk kunskap och gemensamma initiativ kan minska matsvinnet och bidra till Sveriges utvecklingsarbete för minskad fattigdom i världen.

 
News Story
2 July 2014
Hur Minskat Matsvinn Mättar i Världen? Ett Seminarium på Almedalen 2014

Sida och SIANI bjuder in till ett seminarium som handlar om hur svensk kunskap och gemensamma initiativ kan minska matsvinnet och bidra till Sveriges utvecklingsarbete för minskad fattigdom i världen.Syftet med seminariet är att diskutera hur svenska aktörer kan bidra till FN:s hållbara utvecklingsagenda för tryggad livsmedelsförsörjning.

Trade and production
 
Publication
30 June 2014
Hur går diskussionerna kring tryggad livsmedelsförsörjning i FN:s hållbarhetsmål?

Millenniemålen ska vara uppnådda nästa år. Trots viktiga framsteg på många områden kvarstår stora utmaningar. Vid Rio+20-konferensen beslutades därför att nya mål ska formuleras och ta...

Trade and production
 
Event
27 March 2011
Dokumentation Från Seminarium Växtnäring

Hållbar Växtnäringshantering en fråga om resurser och ansvar Tillsammans med Landsbygdsdepartementet, Baltic COMPASS och SIANI anordnade expertgruppen för jordbruk-sanitet ett seminarium om...