Skip to content
Start of page content below the header
Event
2 July 2012

Almedalsveckan: Vikten av långsiktighet

Så kan biståndet förhindra katastrof och hunger

SIANI och Swedish Water House på Almedalsveckan

Antalet och omfattningen av katastrofer förväntas öka till följd av klimatförändring, urbanisering, miljöförstörelse och globalisering. Kombinationen av ökad risk för katastrofer och minskad motståndskraft utgör en av de främsta orsakerna till osäker livsmedelsförsörjning. Det är möjligt att stärka lokalsamhällens resiliens genom bättre beredskap, så kallad katastrofriskreducering.

Genom mark-och vattenvård, klimatanpassade jordbruksmetoder och utbildning kan samhällens sårbarhet inför katastrofer minskas och livsmedelsförsörjning tryggas. Katastrofriskreducering bygger inte enbart resiliens och skyddar liv och egendom utan studier har även visat att det går att spara mycket pengar genom förebyggande insatser.

Enligt beräkningar som gjorts skulle varje dollar som läggs på katastrofriskreducering kunna spara upp till sju dollar i katastrofinsatser. Trots detta, läggs allt mindre pengar på finansiering för landsbygdsutveckling. Vidare riskerar ett ökat fokus på resultatredovisning inom biståndet leda till att pengar läggs på åtgärder som är lätta att redovisa och som inte alltid befrämjar en hållbar utveckling. Trots att det råder konsensus om att arbeta långsiktigt och förebyggande läggs alltså resurser främst på kortsiktig responsliknande verksamhet, som kan rädda liv, men som inte har någon effekt på lång sikt. Varför är det så och vilka konsekvenser för den nya biståndspolitiken för lokalsamhällens katastrofhanering och framtida matförsörjning?

Talare:

  • Åsa Coenraads, Moderaterna
  • Kerstin Lundgren, Centerpartiet
  • Bodil Ceballos, Miljöpartiet
  • Patrick Fox, rådgivare, Svenska Röda Korsets katastrofenhet.
  • Elizabeth Narrowe, programansvarig, Sidas humanitära enhet

Moderator: Karin Lexén, Swedish Water House
Arrangörer: Swedish Water House, FAO, Röda Korset, SIANI

Times

From 2 July 2012 at 09:00 to 2 July 2012 at 11:00

Venue

S:t Katarina Kyrkoruin, Klosterlängan, Stortorget

Related content

Past event

Event

Welcome to the launch of Agroforestry Network!
22 November 2016
Vi-skogen head quarters

Past event