Skip to content
Start of page content below the header
Event
27 March 2011

Dokumentation Från Seminarium Växtnäring

Photo credit: CIFOR via Flickr

Photo credit: CIFOR via Flickr

Hållbar Växtnäringshantering en fråga om resurser och ansvar

Tillsammans med Landsbygdsdepartementet, Baltic COMPASS och SIANI anordnade expertgruppen för jordbruk-sanitet ett seminarium om hållbar växtnäringshantering i Stockholm den 28 mars 2011.

Syftet var att belysa hur hanteringen av växtnäring ser ut i dag, hur ser flödena ut, hur stora är resurserna, är dagens hantering hållbar, klarar vi med dagens hantering av växtnäring av även kommande generationers livsmedelsbehov och hur kopplar hanteringen av växtnäring till åtgärder mot övergödning?

Times

From 27 March 2011 at 22:00 to 27 March 2011 at 22:00

Venue
Resources

Downloads