Skip to content
Start of page content below the header
News Story
14 October 2015

Tio principer för ansvarsfulla jordbruksinvesteringar

Forskning visar att ett av de mest effektiva sätten att minska fattigdom i utvecklingsländer är att investera i dessa länders jordbrukssektorer. Lyckade investeringar av detta slag möjliggör stärkt livsmedelsförsörjning på både landsbygd och i urbana områden och säkrar även bönders inkomstmöjligheter. För att klara av en grön omställning av livsmedelsproduktionen i landsbygd behövs även investeringar i utvecklade länders jordbrukssektorer. 

En mängd privata och offentliga aktörer arbetar med att investera jord- och skogsbruk runt om i världen. Frågan är hur kan detta arbete bedrivas på ett hållbart sätt? Kan dessa investeringar bidra till en säkrad livsmedelsförsörjning och en grön omställning av världens jordbruk?

För att närma sig en mer hållbar investeringsmodell tog Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning fram ”Tio principer för ansvarsfulla jordbruksinvesteringar”. I oktober 2014 enades en stor del av världens regeringar – i samarbete med både företag och representanter från civilsamhället – över dessa principer. De tio principerna riktar sig till en mängd olika aktörer; näringslivet, regeringar, civilsamhället och internationella organisationer. Principerna är breda och allomfattande och inkluderar uppmaningar till att investeringar ska bidra till tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition, främja jämställdhet, engagera ungdomar, respektera besittningsrätt och kulturarv m.m.

I SIANIs senaste policy brief tolkar Jesper Karlsson, SIANI-medlem och expert på internationella investeringar vid FAO, de tio principerna och visar hur aktörer från olika sektorer i samhället kan använda sig av dessa principer i sitt arbete.

Skaffa ett exemplar av policy briefet ”Mat är en mänsklig rättighet – Tio principer för ansvarsfulla jordbruksinvesteringar” här.

Related content

Past event

Event

CFS 41 Committee on World Food Security
13 October 2014
Rome, Italy

Past event

Past event

Event

LARRI seminar on Responsible Agricultural Investments
2 April 2014
Gothenburg, Sweden