Skip to content
Start of page content below the header
Slides
7 November 2018

Samverkan för minskat svinn i livsmedelskedjan

Karin Lindow from the Swedish Board of Agriculture is linking our global food waste to Climate Change. The presentation was held on the Swedish FAO committee seminar on the 22nd of October 2018.

These Slides are part of our event:

Past event

Event

World Food Day 2018

Världshungerdagen (World Food Day) uppmärksammar varje år den 16 oktober arbetet med att utrota den globala hungern. I linje med FN:s agenda 2030 skall mål 2 för hållbar utveckling...

22 October 2018
Stockholm, Sweden