Skip past the page header
Start of page content below the header
Event
22 October 2018

World Food Day 2018

Svenska FAO-kommittén bjuder in dig att medverka vid ett seminarium där det övergripande syftet är att belysa vikten av att bygga motståndskraft för att uppnå mål 2 för hållbar utveckling.

Världshungerdagen (World Food Day) uppmärksammar varje år den 16 oktober arbetet med att utrota den globala hungern. I linje med FN:s agenda 2030 skall mål 2 för hållbar utveckling (Ingen hunger) vara uppnått före år 2030. Efter en tid av nedåtgående trend med minskat antal hungrande har utvecklingen återigen ändrat riktning.  Utveckling är alarmerande och kräver att vi på nytt lägger ökat fokus på att trygga livsmedelsförsörjningen globalt. I årets The State of Food Security and Nutrition in the World konstateras att huvudorsakerna är konflikter och klimatförändringarna.

Svenska FAO-kommittén bjuder därför in dig den 22 oktober att medverka vid ett seminarium där det övergripande syftet är att belysa vikten av att bygga motståndskraft för att uppnå mål 2 för hållbar utveckling.

  • Öppning av av seminariet. Elisabeth Backteman, Statssekreterare, Näringsdepartementet, ordförande i Svenska FAO-kommittén
  • Introduktion av dagen. Moderator: Jakob Lundberg, Policychef, We Effect.
  • Inledning: En global utmaning – klimatet och tryggad  livsmedelsförsörjning för alla 2030. Jennie Barron, professor Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för mark och miljö, Flagship leader Land and Water Solutions for Sustainable Intensification, WLE/CGIAR.
  • Vad görs i Sverige för att stärka motståndskraften inom svenskt jordbruk. Gustav af Wetterstedt, Näringsdepartementet.
  • Mer träd i jordbruket för mat och klimat i östra Afrika. Linda Andersson, Policy Officer Agroforestry and Sustainable Agriculture. ViSkogen.
  • Samarbete för hållbar risodling – förbättrade villkor för kvinnliga risodlare i Pakistan – en god affärsidé? Viveka Risberg, Program Director Social Hållbarhet och Kommunikationsansvarig, Axfoundation.
  • Samverkan för minskat svinn i livsmedelskedjan. Karin Lindow, Samordnare för matsvinn, Jordbruksverket.
  • Hur kan bistånd bidra till ökad motståndskraft? Karin Isaksson, Lead Specialist Environment and Climate Change, Sida (TBC).
  • Paneldiskussion.
Kaffe serveras efter seminariet

Times

From 22 October 2018 at 13:30 to 22 October 2018 at 15:30

Venue

Hörsalen,
Medelhavsmuséet, Fredsgatan 2
Stockholm, Sweden

Related content

Event
Past event
20 May 2015 // Malmö, Sweden
S.O.S. – Save Our Soils
20 May 2015 // Malmö, Sweden
Event
Past event
1 October 2018 // Stockholm, Sweden
Event
Past event
SIANI Youth
4 July 2017 // Visby, Sweden