Skip to content
Start of page content below the header
Slides
7 November 2018

Vad görs i Sverige för att stärka motståndskraften inom svenskt jordbruk

Gustav af Wetterstedt from the Swedish Ministry of Enterprise and Innovation is talking about agricultural adaption to climate change in Sweden. The presentation was held on the Swedish FAO committee seminar on the 22nd of October 2018.

These Slides are part of our event:

Past event

Event

World Food Day 2018

Världshungerdagen (World Food Day) uppmärksammar varje år den 16 oktober arbetet med att utrota den globala hungern. I linje med FN:s agenda 2030 skall mål 2 för hållbar utveckling...

22 October 2018
Stockholm, Sweden