Skip to content
Start of page content below the header
Publication
22 October 2013
Author: Peter Sylwan

Six Feet Under: Kol i Marken – Bot mot Klimathot

Det blev ingen begravningsmässa. Snarare en födelsedagsfest för nya sätt att se på jord, skog och klimathot. Men seminariet på KSLA, där SIANI och LRF var medarrangörer, började förstås ändå som sig bör med en sorgmarsch.

Downloads

Download this publication:

Related content