Skip to content
Start of page content below the header
News Story
11 April 2017
Youth

Sök bidrag för jord-, skogs- eller trädgårdsaktiviteter senast 5 maj

  • Vill du aktivera ungdomar och barn i eller nära naturen?
  • Vill du skapa möten mellan människor inom jord- och skogsbruket eller trädgårdsnäringen?
  • Vill du arrangera en aktivitet som skapar dialog och stärker de gröna näringarna i samhället?

Svenska Lantbruksveckans fond, KSLA, främjar de gröna näringarnas ställning i samhället. Det sker genom bidrag för anordnande av möten och konferenser och andra aktiviteter som gäller jord, skog eller trädgård och som är öppna för eller riktade till allmänheten. Ansökan ska vara inne senast den 5 maj 2017 kl 17.00.

Klicka här för att läsa mer på KSLAs hemsida

Läs mer här och ansök!