Skip to content
Start of page content below the header
News Story
7 September 2016
Youth

SIANIs ungdomsiniativ fick en massa inspiration under Almedalen 2016!

Den 7 juli, mellan SIANIs två seminarier på Sverige i Världen, träffade SIANI Youth en engagerad grupp människor som representerar olika ungdomsrörelser som arbetar med Agenda 2030. De som deltog i mötet var representanter från Fältbiologerna, PUSH Sverige, Fler Unga, Ekobonden Adam Arnesson, Svenska FN-förbundet, SLUs studentkår, LSU, Sveriges ungdomsrepresentant för FN:s generalförsamling samt en representant från regeringens Agenda2030-delegation; mao en väldigt spännande grupp!

Bakgrunden till mötet

I många låginkomstländer så är den snabbt ökande urbaniseringen ett faktum och att arbeta som bonde är slitsamt, ofta inte lönsamt och blir ett mindre attraktivt val för unga på landsbygden. Detta är sant för större delen av Sverige också. Vilket får oss att fråga oss: vem ska producera morgondagens mat för en snabbt växande befolkning? Agenda 2030 har som mål att utrota hungern i världen. En stor del av jordens befolkning är unga och ungefär 90 % av dessa unga lever i låginkomstländer. Vem ska producera maten i framtiden?

Vi skulle vilja se att många unga i framtiden väljer att arbeta med lantbruk och livsmedelsproduktion. SIANI Youth är plattform för unga med ett intresse i de gröna näringarna och globala frågor att tillsammans lära sig mer av varandra och gemensamt lyfta dessa viktiga frågor. Detta är av stor betydelse då unga bönder och unga entreprenörer inom lantbruk är viktiga aktörer nu och i framtiden.

Agenda 2030 är vår agenda – processen för att definiera de globala målen och 2030 agendan har varit en inkluderande process. Men hur gör vi så att implementationen och uppfyllelsen av målen och agendan blir lika inkluderande? Hur engagerar vi unga att bry och engagera sig i att trygga livsmedelsförsörjningen?

Hur vi engagerar på bästa sätt kräver bra idéer och handlingskraft

Alla på mötet var väldigt intresserade av SDG2 och hållbar matproduktion, och visade ett starkt engagemang! Under mötet hölls givande diskussioner som resulterade i många bra idéer. En av dem är t.ex. att se till att vi alltid bjuder in fler unga engagerade debattörer till våra events och ger plats för deras röster. På detta sätt kan vi attrahera fler unga professionella/intresserade till våra events.

En annan idé är att arbeta med diskussionsforum. Det kräver en del resurser och en hemsida med de rätta funktionerna för att ha ett forum. Vi planerar att utveckla vår hemsida men vi är inte där riktigt ännu. Så för närvarande ska SIANI Youth utforska om vi kan koppla upp oss till något annat forum, såsom Ungdomar.se som har en stor satsning på hållbar utveckling som kallas We_change.

Andra idéer och tankar kom också upp som vi är väldigt glada för och som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete.

Nästa steg

SIANI Youths planer framöver är att arbeta med en grupp SLU studenter som ska formulera en strategi för hur unga ska engagera sig för de globala målen med fokus på mål 2 (avskaffa hunger, uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk).

Vi kommer också att engagera oss i ungdomsfrågor under olika evenemang som äger rum under hösten, såsom SLUs marknadsdagar i november, Världshungerdagen och Committee on World Food Security i oktober, Global Landscape Forum under COP22 i november m.m.

Utöver detta så är målet att SIANI Youth ska koppla upp till så många som möjligt av de många ungdomsprogram och nätverk som finns och sprida information om deras aktiviteter relaterade till hållbart jordbruk och matproduktion. Vi ser framemot fortsatt utbyte av erfarenheter via vår hemsida och sociala medier.