Skip to content
Start of page content below the header
Event
8 May 2012

Från Kolkälla till Kolfälla

Photo courtesy of UNAMID via Flickr

Photo courtesy of UNAMID via Flickr

Talare: Marja-Liisa Tapio-Biström, FAO;  David Andersson, ECOCERA/Chalmers; Thomas Kätterer, SLU;  Bo Lager, Vi-skogen; Stéphane de Clara, INRA; Madeleine Jönsson, FAO.

Kan jordbruket gå från att vara en klimatbov som släpper ut växthusgaser till ett klimatsmart jordbruk som fångar upp växthusgaser? Jordbruksmark har en stor potential för att lagra kol i betydande mängder. Med rätt valda brukningsmetoder och odlingssystem kan jordbruksmarken förvandlas från att vara en besvärande källa för växthusgaser till en effektiv fälla för koldioxid och bidra till att minska hotet från den globala uppvärmningen. Men vilka är möjligheterna – och vilka är hindren på vägen mot ett klimatsmart jordbruk?

Times

From 8 May 2012 at 11:00 to 8 May 2012 at 14:30

Venue


Resources

Downloads
Relevant Content

8 June 2012

Video

Introduktion till seminariet “Från kolkälla till kolfälla”

Öppningstal till seminariet "Från kolkälla till kolfälla: Om framtidens klimatsmarta jordbruk". 8 maj 2012, 13.00 - 16.30Kulturhuset, StockholmModerator: Peter Sylwan, KSLA

8 June 2012

Video

Climate–smart Agriculture and soil-carbon sequestration

Part of the Swedish seminar "Från kolkälla till kolfälla: Om framtidens klimatsmarta jordbruk"8th May 2012, 13.00 - 16.30Kulturhuset, StockholmMarja-Liisa Tapio-Biström, FAO, gives a global...

8 June 2012

Video

Hur får vi ner mer kol i marken? Storskaliga och småskaliga metoder

Del av seminariet "Från kolkälla till kolfälla: Om framtidens klimatsmarta jordbruk"8 maj 2012, 13.00 - 16.30Kulturhuset, StockholmDavid Andersson, VD, ECOERA/Chalmers, om storskaliga och...

8 June 2012

Video

Hur säkert kan vi mäta kol i marken?

Del av seminariet "Från kolkälla till kolfälla: Om framtidens klimatsmarta jordbruk"8 maj 2012, 13.00 - 16.30Kulturhuset, StockholmThomas Kätterer, professor, SLU, om hur vi kan påverka och...

8 June 2012

Video

En ny metod för mätning av kolinlagring i ett varierande jordbrukslandskap i Kenya

Del av seminariet "Från kolkälla till kolfälla: Om framtidens klimatsmarta jordbruk"8 maj 2012, 13.00 - 16.30Kulturhuset, StockholmBo Lager, Vi-skogen, om en ny metod för mätning av...

8 June 2012

Video

Land use, land-use change, bioenergy, and carbon: Global GHG implications of the development of biofuels

Del av seminariet "Från kolkälla till kolfälla: Om framtidens klimatsmarta jordbruk"8 maj 2012, 13.00 - 16.30Kulturhuset, StockholmStéphane de Cara, INRA, om odling för bioenergi påverkar...

8 June 2012

Video

EX-ACT: EX-Ante Carbon balance Tool

Del av seminariet "Från kolkälla till kolfälla: Om framtidens klimatsmarta jordbruk"8 maj 2012, 13.00 - 16.30Kulturhuset, StockholmKan man planera för mindre utsläpp från jordbruksmarken?...

8 June 2012

Video

Paneldiskussion från seminariet “Från kolkälla till kolfälla”

Del av seminariet "Från kolkälla till kolfälla: Om framtidens klimatsmarta jordbruk"8 maj 2012, 13.00 - 16.30Kulturhuset, StockholmÖvriga presentationer och presentationsbilder hittar du under...

15 April 2013

Slides

Climate–smart Agriculture and soil-carbon sequestration

Part of the Swedish seminar "Från kolkälla till kolfälla: Om framtidens klimatsmarta jordbruk"8th May 2012, 13.00 - 16.30Kulturhuset, StockholmMarja-Liisa Tapio-Biström, FAO, gives a global...

15 April 2013

Slides

En Ny Metod för Mätning av Kolinlagning i ett Varierande Jordbrukslandskap i Kenya

Inbjudan och dagordning för seminariet "Från kolkälla till kolfälla: Om framtidens klimatsmarta jordbruk". 8 maj 2012, 13.00 - 16.30Kulturhuset, StockholmModerator: Peter Sylwan, KSLA

15 April 2013

Slides

Hur får vi ner mer kol i marken?

Del av seminariet "Från kolkälla till kolfälla: Om framtidens klimatsmarta jordbruk"8 maj 2012, 13.00 - 16.30Kulturhuset, StockholmDavid Andersson, VD, ECOERA/Chalmers, om storskaliga och...

15 April 2013

Slides

Hur säkert kan vi mäta kol i marken?

Del av seminariet "Från kolkälla till kolfälla: Om framtidens klimatsmarta jordbruk"8 maj 2012, 13.00 - 16.30Kulturhuset, StockholmThomas Kätterer, professor, SLU, om hur vi kan påverka och...

15 April 2013

Slides

Land use, land-use change, bioenergy, and carbon: Global GHG implications of the development of biofuels

Del av seminariet "Från kolkälla till kolfälla: Om framtidens klimatsmarta jordbruk"8 maj 2012, 13.00 - 16.30Kulturhuset, StockholmStéphane de Cara, INRA, om odling för bioenergi påverkar...

19 June 2012

Publication

Kan jorden rädda Jorden? Om bonden som bot mot klimathot

I en artikel i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA:s) andra nyhetsbrev 2012 sammanfattar Peter Sylwan vid akademien på ett upplysande och uppmuntrande sätt seminariet Från kolkälla...