Skip to content
Start of page content below the header
News Story
22 October 2013

Six Feet Under: Kol i Marken – Bot mot Klimathot

Det blev ingen begravningsmässa. Snarare en födelsedagsfest för nya sätt att se på jord, skog och klimathot. Men seminariet på KSLA, där SIANI och LRF var medarrangörer, började förstås ändå som sig bör med en sorgmarsch. Man kan också läsa om detta synsätt i den nyligen publicerade artikeln från KSLA: s “Nytt & Noterat”.

Matthew Fielding forskare från SIANI gjorde mycket tydligt att vi riskerar att begrava oss själva om vi håller på som vi gör.

– Räknat som ekologiskt fotavtryck (”foodprint”!) gårdet åt ett och ett halvt jordklot för att förse jordens befolkning med mat, säger han. Sedan 1960-talet har trycket på jordens naturresurser fördubblats och med ”business as usual” behövs det två jordklot år 2030 för att försörja ett. All mat vi i Sverige sätter i oss från när och fjärran kräver, omräknat till mark och ekologiskt fotavtryck, att vi brukar hela den svenska åkerarealen plus 30 % till. Till denna sorgesång ska man addera alla de växthusgaser som jordbruket pumpar ut i atmosfären. Sverige släpper samlat ut ca 70 miljoner ton. Enligt Matthew Fieldings uppgifter svarar jordbruket för 18 miljoner ton.

Fortsätt läsa

“Six feet under” – nya sätt att se på jord, skog och klimathot. Blandskog i fokus, har framtiden för sig.

Related content