Skip to content
Start of page content below the header
Publication
22 January 2013

Pengar i handen – sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger

Pengar i handen – barnbidrag, pensioner och andra kontanta stöd – minskar fattigdom och hunger effektivt. Vi i Sverige känner väl igen den här typen av sociala transfereringar. De är en del av det politiska system som hjälpte till att lyfta det svenska folket ur fattigdom, och de är fortfarande omistliga delar av välfärden.

Flera utvecklingsländer har på senare tid börjat använda sig av samma metoder. Det har visat sig vara lyckat. Också små bidrag gör att människor kan äta mer och bättre, blir friskare och kan låta sina barn gå i skolan. Ändå har det svenska biståndet inte stöttat utvecklingen av sådana system i fattiga länder. Genom antologin Pengar i handen, där 12 författare ger olika perspektiv på sociala trygghetssystem, vill Svenska kyrkan skapa debatt om den roll sociala trygghetssystem kan spela i kampen mot hunger och fattigdom, och hur olika aktörer kan bidra.

Den 23 januari organiserar Svenska kyrkan, Föreningen för Utvecklingsfrågor FUF och CONCORD Sverige ett seminarium med fokus på hur de nya globala utvecklingsmål skulle kunna bidra till att påskynda utvecklingen av sociala trygghetssystem i utvecklingsländer, klicka här för att läsa mer.

Downloads

Download this publication:

Topic:

Related content

Past event

Past event

Event

Cash transfers, resilience and agriculture development
11 September 2012
Stockholm, Sweden