Skip to content
Start of page content below the header
News Story
17 October 2012

Jordbruksstöd och sociala trygghetssystem

Mer än 800 miljoner människor lider idag av kronisk undernäring och Sverige har möjlighet att påverka genom att stötta jordbrukssatsningar i de fattiga delarna av världen skriver aktörer inom jordbrukssektorn i GP. Aktörerna välkomnar regeringens ökade satsningar inom området samtidigt som dessa måste ses mot de stora neddragningarna av stödet till jordbuksutveckling som skett under flera år. 2010 gick endast  2,7 % av biståndsbudgeten till jordbruksutveckling.

Läs artikel i GP: Jordbruksstöd minskar världshungern

Aktörerna betonar vikten av stöd till jordbrukskooperativ som en organisationsform som kan stötta den enskilda jordbrukaren, vilket även lyftes fram av FAO som tema på Världshungerdagen den 16 oktober (se länk nedan).

World Food Day – Agricultural cooperatives 

FAO har, tillsammans med Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) och FN:s livsmedelsprogram (WFP), i veckan gett ut en ny hungerrapport som visar på att vi har klarat av att minska antalet hungrande med endast ca 10 % sedan 1990. Ökad tillväxt  är grundläggande för fattigdomsbekämpningen, men det behövs mer än så; genom riktade åtgärder som sociala trygghetssystem i form av t.e.x barnbidrag och beredskapsarbeten kan man på ett snabbt sätt minska hungern för de fattigaste och mest utsatta.

Läs mer om detta och Världshungerdagen i Svenska Kyrkans blogg:

Världshungerdagen: statistik, hunger och social trygghet

Topic: