Skip to content
Start of page content below the header
Publication
30 June 2014

Hur går diskussionerna kring tryggad livsmedelsförsörjning i FN:s hållbarhetsmål?

Millenniemålen ska vara uppnådda nästa år. Trots viktiga framsteg på många områden kvarstår stora utmaningar. Vid Rio+20-konferensen beslutades därför att nya mål ska formuleras och ta vid efter 2015.

Detta papper beskriver kortfattat hur frågor om tryggad livsmedelsförsörjning och uthålligt jordbruk hittills figurerat i diskussionerna om FN:s hållbarhetsmål, vart diskussionerna verkar leda, och hur SIANI skulle kunna bidra.

Downloads

Download this publication: