Skip to content
Start of page content below the header
News Story
4 February 2016

Zero Hunger in a Changing Climate

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsröjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. Det är, som Annika Söder, statssekreterare på UD, konstaterar ett ambitiöst mål som världens länder ställt upp som ett av de 17 globala målen i Agenda 2030. Men inte omöjligt att nå menar expertisen på områden som samlats för ett Development Talks under rubriken: Zero hunger in a changing climate. Ett seminarium arrangerat av Sida tillsammans med Swedish International Agricultural Network Initiative och Stockholm Environment Institute.

– Odling, distriubtion, konsumtion, miljöfrågor – allt hänger ihop och det går inte att dela upp dessa frågor vilket många gärna vill göra, menar David Nabarro, FN:s särskilde representant för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition.

Det är de små odlarna, ofta en familj, som står för 80 procent av all matproduktion i världen. De allra flesta av brukarna har små områden runt två hektar där till största delen majs eller något annat sädesslag odlas. Det mesta av skördarna går till eget bruk, bara hälften av dessa småjordbrukara säljer sina varor, och då är det i rätt små mängder.

Segenet Kelemu, generaldirektör på forskningsinstitutet ICIPE, International Centre of Insect and Ecology i Nairobi, anser att ett av de viktigare medlen för att öka produktiviteten i jordbruket är ökad jämställdhet mellan könen. Idag får kvinnorna till största delen sköta det enkla och monotona arbetet på fälten. Hennes beräkning är att om gapet minskar kommer 150 miljoner människor att ta sig ur fattigdomen.

Läs mer här…

Ingen hunger

Related content

Past event

Past event