Skip to content
Start of page content below the header
Event
14 December 2016

Bönor och linser – hälsosamma frön för en hållbar framtid

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, har utsett år 2016 till det internationella baljväxtåret. Bönor, ärtor och linser är viktiga grödor och livsmedel av många skäl. De är fyllda med näring och innehåller mycket protein och lättlösliga fibrer samtidigt som de har låg fetthalt. Baljväxter är viktiga omväxlingsgrödor i många växtföljder och de kan förbättra jordens bördighet bland annat genom att fixera atmosfäriskt kväve, vilket minskar behovet av handelsgödsel.

För lantbrukare i en del låginkomstländer är bönor och linser viktiga såväl ekonomiskt som näringsmässigt, eftersom de både säljs och konsumeras av lantbrukarna och deras familjer. Detta bidrar till familjernas livsmedelsförsörjning och skapar ekonomisk stabilitet. Genom att använda bönor och linser som täckgröda eller i samodling kan även den biologiska mångfalden främjas samtidigt som skadedjur och växtsjukdomar hålls under kontroll.

I Sverige pågår ett så kallat proteinskifte, där konsumenter alltmer drar ner på köttkonsumtionen till förmån för växtbaserade proteiner som bönor och linser. Denna trend har pågått under flera år och efterfrågan på svenska bönor och linser ökar i snabb takt. För tillfället är dock efterfrågan större än utbudet och det pågår därför febril aktivitet inom alla led från produktion till konsumtion för att etablera effektiva och lönsamma marknader för svenska bönor och linser.

Nu arrangeras ett halvdagsseminarium om bönor och linser vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) i Stockholm den 14 december. Syftet är att samla svenska aktörer i och runt produktionskedjan för baljväxter såsom producenter, förädlare och processföretag, detaljhandel, forskare, offentlig sektor och branschorganisationer, för att diskutera baljväxternas roll för en hållbar utveckling av jordbruket och miljön, både i Sverige och globalt. Under dagen ges tillfälle för aktörerna att diskutera hur bönor och linser bidrar till hälsa, näring och hållbarhet. Seminariet är också en möjlighet för aktörer i alla led att diskutera hinder och möjligheter för en ökad produktivitet och lönsamhet av bönor och linser i Sverige.

Anmälan sker senast fredag 9 december via denna länk eller via hemsidan www.ksla.se.

#IYP2016 | #sianipulses | #baljor2016

Times

From 14 December 2016 at 12:00 to 14 December 2016 at 15:00

Venue

Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA), Drottninggatan 95B

Resources

Downloads

Agenda

Moderator: Jan Rundqvist, Agronom på Proteinconsulting AB

12.30 Samling och registrering

13.00 Välkomna Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, KSLA

13.05 Det internationella året för baljväxter 2016 – vad innebär det nationellt och globalt? Repr. från Svenska FAO-kommittén

13.10 Vilken roll spelar baljväxter i eko- och livsmedelssystem, globalt och i Sverige? Georg Carlsson, forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi, SLU Alnarp

13.25 Målet är en ny svenskodlad baljväxt om året! Möjligheter och begränsningar med svensk baljväxtodling Thomas Isaksson, VD på Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter 

13.40 Svenska baljväxter – från forskning till produkter Annelie Moldin, vetenskaplig projektledare på Lantmännen R&D

13.55 Proteinresan – hur jobbar ICA för att öka medvetenheten och kunskapen om de nyttiga baljväxterna? Christina Karlsson, chefsdietist på ICA

14.10 Kaffe med bönkaka

14.40 Hur kan nya och innovativa marknadslösningar skapas för att främja svensk baljväxtproduktion? Länken mellan forskning, praktik och inköp Gunnar Backman, grundare av Nordisk Råvara

14.55 Att ta miljöhänsyn och socialt ansvar i upphandling av baljväxter för offentlig konsumtion Monica Sihlén, Enheten för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten

15.10 Recept för hållbar utveckling – bönor, linser och ärtor i Afghanistan och Tadjikistan Jamila Haider, doktorand vid Stockholm Resilience Centre

15.25 Diskussion och frågor/panel

16.00 Mingel med baljväxtsnacks och fortsatta, informella diskussioner