Skip to content
Start of page content below the header

Sammanfattning och dokumentation från Tankesmedjan ”Hållbar växtnäringshantering – vad vet vi idag?”

Datum: 28 mars kl 14:00 – 16:30
Plats: Mosebacke torg 4 (i Ecoloops lokaler), Södermalm, Stockholm

Frågor om växtnäringshantering som lyftes vid mötet var:

  • Hur ser kunskapsläget ut?
  • Vilket FoU-arbete finns i Sverige idag?
  • Vilka är FoU-behoven?
  • Vilka frågor är prioriterade på nationell nivå?
  • Vilket behov finns vad gäller styrmedel och policyutveckling?
  • Vem/vilka äger frågan och kan driva utvecklingsarbetet?

För sammanfattning och anteckningar från mötet, se bifogad fil.

Downloads

Download this publication:

Related content