Skip to content
Start of page content below the header
News Story
19 June 2014

Livsmedelsproduktionen i Afrika behöver vidareutvecklas! Svenska företag kan bidra till att driva utvecklingen framåt!

The Swedish – East African Chamber of Commerce arrangerar en konferens  den 28 november på Sida’s huvudkontor i Stockholm med temat “ Value added food production in EAC”.

Situationen i Afrika har förbättrats avsevärt på senare tid. Antal demokratier har ökat. Flera presidentbyten har skett fredligt efter val och enligt lag. Antalet väpnade konflikter har minskat. Det har dock varit en turbulent tid under 1900-talet med första halvan påverkad av två världskrig och andra halvan med frigörelse från kolonialmakter, interna maktkamper och svåra konflikter med grannländer. Olika experiment med äganderätt och jordbruksregleringar har gjort att en stor del av jordbruket sker på traditionellt sätt i små familjejordbruk samtidigt som mycket odlingsbar mark ligger outnyttjad. Så är det även inom EAC dvs den Östafrikanska Gemenskapen (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda).
Sverige har mycket nära relationer med dessa länder av många anledningar, inte minst ett massivt ekonomiskt bistånd sedan början på 60-talet men också genom att svenska företag tidigt varit aktiva med leveranser av kunskap, teknik, maskiner och system. (Tänk Asea (ABB), Ericsson, TetraPak, Sweco, Scania, Volvo, mfl)
Det är hög tid att flera svenska företag undersöker möjligheterna att starta aktiviteter inom livsmedelsproduktionen i EAC. Alla EAC-länder välkomnar initiativ som gör att den ekonomiska tillväxten ökar snabbare och att fler människor får bättre levnadsvillkor.
Handelskammaren Swedish – East African Chamber of Commerce (SWEACC) bildades i november 2010 för att samla svenska intressen för handel och annat utbyte med EAC och utgöra en aktiv mötesplats där flera aktiviteter anordnas varje år. Den 28 november 2014 organiserar SWEACC en konferens under samlingsnamnet EAC Forum men med fokus på “value added food production in EAC” som det viktigaste inslaget. Idén är att fokusera på att förädling av råvaror så de kan lagras och distribueras på bättre sätt lokalt, regionalt och på export.

Alla företag som kan hjälpa till uppmanas att kontakta handelskammaren Swedish – East African Chamber of Commerce (SWEACC) med mail till info@sweacc.se. Vi planerar för fyra företagspresentationer som tillsammans täcker en stor del av kedjan “från ax till limpa” genom att vid sidan av produkter eller tekniska lösningar även presentera de generella förhållandena. Övriga företag vill vi erbjuda en presentationsmöjlighet på vår hemsida, eller eventuellt i en liten rapport eller bok. Informationen ska sedan lämnas över till våra kontakter i Östafrika för vidare spridning och aktiv match-making

Related content

Past event

Past event

Event

Annual FLARE Meeting 2017 in Stockholm
28 September 2017
Stockholm University

Past event