Skip to content
Start of page content below the header
News Story
16 December 2016
Youth

Kickstarta karriären med Sveriges Junior Professional Officer Program!

Photo credit: SuSanA Secretariat via Flickr (CC BY 2.0)

Är du i början på din karriär inom internationella utvecklingsfrågor? Har du samlat på dig lite arbetslivserfarenheter men vill ta klivet ut i en internationell organisation som jobbar med jordbruk och tryggad livsmedelsförsörjning? Då kan Sveriges JPO-program (Junior Professional Officer) vara något för dig!

JPO (Junior Professional Officer) programmet ger yngre akademiker praktisk erfarenhet och kompetensutveckling i multilateralt utvecklingssamarbete. JPO-tjänster finansieras av Sverige och är placerade inom ett antal olika FN-organisationer, Världsbanken och ett fåtal andra internationella, globala organisationer. Sverige har ett uttalat mål att bredda den svenska resursbasen av personer med internationell erfarenhet av utvecklingsfrågor. JPO-programmet har särskilda kvalifikationskrav utöver de specifika krav som ställs på varje tjänst. Sida rekryterar till lediga JPO-tjänster och annonserar dem på sida.se.

Just nu ligger en del lediga JPO-tjänster uppe på Sida’s hemsida, däribland fyra tjänster som direkt relatera till mat & jordbruk:

Kvalifikationskraven för JPO-tjänster:

  • Maximum 32 år vid ansökningstillfället
  • Master degree uttagen vid ansökningstillfället
  • Minst 3 års relevant yrkeserfarenhet
  • Svenskt medborgarskap ELLER permanent uppehållstillstånd i Sverige med mycket goda kunskaper i svenska samt viss utbildning genomförd i Sverige
  • samt kvalifikationskrav i arbetsbeskrivningen

Kolla gärna in Sida’s hemsida för mer information om JPO-programmet och fler lediga tjänster.

Sida’s hemsida
Lediga jobb på Sida