Skip to content
Start of page content below the header
News Story
30 May 2013

Integrerad analys ökar förståelsen för jordbruksproduktion bland fattiga småjordbrukare i Afrika

Integrering av forskningsdata och forskningsmetoder från de olika vetenskapsfälten soil science och nationalekonomi kan bättre förklara tropisk jordbruksproduktion än traditionell forskning inom dessa discipliner, där viktiga variabler utanför det egna ämnesområdet ofta väljs bort.

Det visar en studie gjord av Anders Ekbom, Yonas Alem och Thomas Sterner vid GMV och Nationalekonomiska institutionen, Göteborgs universitet.
Resultaten har betydelse för utformning av jordbrukspolitik, och pekar på nödvändigheten av mer integrerade synsätt och lösningar i forskning kring tropiskt jordbruk, och i rådgivningen till småbrukande bönder.

Artikeln Integrating soil science into agricultural production frontiers är publicerad i tidskriften Environment and Development Economics, Vol. 18, Part 3, June 2013, p 291-308, Cambridge Univ Press.

Klicka här för att komma till denna nyhet på Göteborgs Universitets hemsida och för att läsa hela artikeln.

Integrerad analys ökar förståelsen för jordbruksproduktion bland fattiga småjordbrukare i Afrika

Related content

Past event

Past event

Event

Book launch: Creating Sustainable Bioeconomies
30 November 2016
Stockholm, Sweden