Skip to content
Start of page content below the header
News Story
6 July 2015

Almedalen: Banankontakt mellan livsmedelskedjans aktörer

En tredjedel av all mat som produceras slängs, samtidigt går var åttonde människa till sängs hungrig. Detta är inte rimligt och innebär ett enormt resursslöseri inte minst av våra vattenresurser. För att illustrera matsvinnsproblematiken så arrangerade SWH tillsammans med SIANI ett frukostseminarium där bananens väg från jord till bord beskrevs. Dessertbananer är den mest sålda frukten i Sverige miljarder kronor under 2013.

Svenskarna konsumerar i genomsnitt närmare 18 kilo bananer per person och år och av dessa går 3 kg rakt i soporna på hemmaplan och ungefär lika mycket blir sopor där de odlas. I produktionsledet sker de största förlusterna vid klassning och förpackningen i exportlandet. Klämskador och skönhetsfläckar från insekter gör att många bananer sorteras bort och aldrig går på export. Endast 10 % av den volym som produceras går på export, resten säljs på den inhemska marknaden. En stor andel svinn uppstår även hos konsumenten. Av 100 kg bananer slängs 21 kg och 17,5 m3 vatten förbrukas som kunnat användas till andra ändamål.

Läs mer…

Blogg på SIWI hemsida