Skip to content
Start of page content below the header
Event
22 October 2019

Världshungerdagen 2019

Svenska FAO-kommittén bjuder in dig till ett seminarium som belyser vikten av ett sektorövergripande samarbete för att göra hållbart producerad näringsriktig mat tillgänglig för alla.

Se inspelningen av seminariet på World Food Day 2019.

Över 820 miljoner människor i världen lider fortfarande av hunger. De allra flesta av dessa är småbrukare i utvecklingsländer och de som är mest sårbara för konsekvenserna av global uppvärmning och ett instabilt klimat. Samtidigt ökar antalet överviktiga och felnärda i världen.

Världshungerdagen (World Food Day) uppmärksammar varje år arbetet med att utrota den globala hungern. FN:s agenda för hållbar utveckling, och dess mål 2 Ingen hunger, ska uppnås före år 2030. Från att tidigare ha upplevt en minskad global hunger kan vi idag se, för tredje året i rad, hur antalet undernärda i världen ökar. Årets The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI), som tas fram av WHO, FAO, IFAD, WFP och UNICEF, belyser särskilt hur hunger påverkas av ekonomisk avmattning och nedgång. Rapporten belyser för första gången den lägre nivån av otrygg livsmedelsförsörjning och konstaterar att två miljarder människor inte kan äta sig mätta varje dag.

I samband med Världshungerdagen 2019 bjuder Svenska FAO-kommittén in dig att medverka vid ett seminarium den 22 oktober. Det övergripande syftet med seminariet är att belysa vikten av ett sektorövergripande samarbete för att nå det globala utvecklingsmålet att göra hållbart producerad näringsriktig mat tillgänglig för alla. De globala livsmedelssystemen har en betydelsefull roll i sammanhanget.

Seminariet kommer att ge svenska perspektiv på global livsmedelsförsörjning. Vi diskuterar hur vi gemensamt kan bidra till att eliminera hungern och trygga livsmedelsförsörjningen för jordens växande befolkning – vilka lösningar krävs för att uppnå ett av de mest centrala målen i Agenda 2030?

Agenda

 • 12:15-13:00 Lunch serveras
 • 13:00 Öppning av seminariet
  Per Callenberg, Svenska FAO-kommitténs Ordförande och Statssekreterare till Landsbygdsministern.
 • Introduktion av dagen
  Moderator: Jakob Lundberg, Chef Policy och Påverkan, We Effect.
 • Global överblick
  Ahmed Raza, Ansvarig för Näring och Livsmedelssystem, FAO.
 • Hållbar och näringsriktig mat för alla?
  Eva Charlotte Ekström, Professor i Global Näring och Docent i Global Hälsa, Uppsala Universitet.
 • Hur kan olika aktörer bidra till en hållbar livsmedelskedja?
  Anna Richert, Ansvarig för Matfrågor och Köttguiden, Världsnaturfonden (WWF).
 • Svenska bönor för alla
  Lovisa Martin Marais, Nutrition Manager, Lantmännen.
 • Möjliga framtida proteinkällor: Insekter som mat och foder i Afrika

  Sofia Boqvist, Lektor, Chef för AgriFoSe 2030.

 • Paneldiskussion
  Ahmed Raza, Ansvarig för Näring och Livsmedelssystem, FAO.
  Eva Charlotte Ekström, Professor i Global Näring och Docent i Global Hälsa, Uppsala Universitet.
  Anna Richert, Ansvarig för Matfrågor och Köttguiden, Världsnaturfonden (WWF).

  Sofia Boqvist, Lektor, Chef för AgriFoSe 2030.
  Lovisa Martin Marais, Nutrition Manager, Lantmännen.
  Esse Nilsson, Ämnesföreträdare Lantbruk och Livsmedelsförsörjning, Sida.
  Maria Schultz, Verksamhetschef, Vi-skogen.


Anmälan till eventet är nu stängd.

Times

From 22 October 2019 at 12:15 to 22 October 2019 at 15:00

Venue

Stora Tigern,
Regeringskansliets lokaler,
Fredsgatan 8,
Stockholm.

Hosted by

anna.ioannou@sei.org