Skip to content
Start of page content below the header
Event
3 July 2019

SIANI at Almedalen 2019!

SIANI participates during the Political week in Almedalen, Visby, with two seminars together with several partners.

Photo: Nikodemus Karlsson / Flickr

The events in the official program of the Political week in Almedalen, Visby, brings up relevant societal issues, are free of charge and open to the public. All events and seminars are held within Visby or its immediate surroundings. SIANI participates this year with two seminars, one in Swedish and one in English, together with several partners.


Rent mjöl i soppåsen? Anta kampen mot matsvinnet Sverige

Onsdag den 3 juli 9:00-9:50, Syregården, Hamnplan 4 Visby

Varje dag går 815 miljoner hungriga samtidigt som en tredjedel av den mat som produceras världen över går förlorad som matsvinn. Ett enormt resursslöseri – men lösningar finns!

Årets pristagare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, Arash Derambarsh, har blivit internationellt uppmärksammad för sitt politiska engagemang mot matsvinn i Frankrike. Som aktivist, jurist och folkvald politiker har han lyckats driva igenom lagstiftning som gör det olagligt för butiker att slänga mat. Nu vill han att fler länder ska ta efter för att minska hungern och stoppa slöseriet. Ställer svenska aktörer upp i kampen mot matsvinn? I Göteborg har en framgångsrik modell för minskat matsvinn prövats på 600 offentliga storkök och Göteborgsmodellen kommer nu ligga till grund för en Sverigemodell som tas fram av Livsmedelsverket. Maten vi äter och slänger är en global angelägenhet som kräver insatser internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Men vem ska ta initiativen och hur kan matsvinnet bäst bekämpas?

Medverkande:

 • Caroline Petersson, Moderator, Göteborgs centrum för hållbar utveckling
 • Christina Linnerhag, fd. projektledare Göteborgsmodellen för minskat matsvinn, Göteborgs stad
 • Maria Ölund, Projektledare, Focali/SIANI
 • Karin Östergren, Senior forskare och projektledare, RISE
 • Björn Siesjö, Stadsarkitekt & WIN WIN Award jury, Göteborgs Stad/ Win Win Gothenburg Sustainability Award
 • Anna-Lena Dahlberg, Kvalitets- & miljöchef, Coop Sverige
 • Ulrika Brunn, Dietist, Livsmedelsverket

Seminariet arrangeras av Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, GAME/Agenda 2030 i Väst, SIANI och Focali. Läs mer om seminariet.


 

Migration – en positiv kraft för en hållbar landsbygdsutveckling

Thursdag 4 juli 11:00-11:45, Sverige i Världen, Donnersgatan 6 Visby

Migration is primarily directed to neighbouring countries where the pressure on natural resources is high. In Africa, Uganda receives around 3000 refugees per day and the country has quickly turned into one of the countries that receive most refugees in the world. The country differs from other receiving countries due to the governments’ decision to offer refugees rights to land and the right to move freely. The decision was made to encourage economic activity between refugees and their home countries. But what does this decision mean for the refugees, their home-countries and the donor community?

Our seminar will bring attention to the potential of migration as a positive force for sustainable rural development and the local economy. Using Uganda as an example we will shine light on how migration can contribute to economic development and the local communities’ resilience towards the effects of climate change, the importance of humanitarian aid organizations for the integrity of the refugees as well as how civil society can support migrating families with knowledge to run sustainable food production, for example through agroforestry.

Participants:

 • Carin Jämtin, Director General, Sida
 • Elizabeth Mwiyeria, Country Manager Kenya, Vi-agroforestry
 • Anne Poulsen, Director, UN:s World Food Programmes nordic office
 • Annika Åhnberg, Chairperson, Swedish International Agricultural Network Initiative, SIANI
 • Henrik Franklin, Lead Portfolio Advisor East and Southern Africa Division, International Fund for Agriculture Development (IFAD)
 • Madeleine Fogde, Programme Manager, SIANI

This seminar will be live-streamed through Sida’s Youtube channel Sverige i Världen.

The seminar is arranged by Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI), Agroforestry Network, UN’s World Food Programmes nordic office, Vi-agroforestry, Stockholm Environment Institute and UN’s International Fund for Agriculture Development (IFAD). Read more about the seminar. 

Warmly welcome!

Times

From 3 July 2019 to 4 July 2019

Venue

Syregården, Hamnplan 4 och Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Related content

26 September 2018

Episode

Youth

Dumpster Diving