Skip to content
Start of page content below the header
Event
5 July 2017

Seminarie: Agroforestry – biståndets bortglömda superhjälte

Photo by CAFNR via Flickr

En majoritet av jordens 700 miljoner extremt fattiga bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för sin överlevnad. Agroforestry är ett bevisat effektivt sätt att bekämpa fattigdom, hunger, utarmade jordar och klimatförändringar. Så varför satsas det inte mer på agroforestry i svenskt bistånd?

Fattiga människor på landsbygden för en ojämn kamp mot utarmade jordar, brist på mat och avskogning. Klimatförändringarnas effekter slår dessutom allt hårdare och kan driva miljoner människor på flykt och driva fler in i fattigdom. FN:s jordbruksorganisation FAO:s högnivåpanel för livsmedelsförsörjning och nutrition lyfter särskilt agroforestry – när träd odlas tillsammans med grödor – i sin senaste rapport Sustainable Forestry for Food Security and Nutrition. Varför saknas begreppet helt i svensk biståndspolitik? Seminariet lyfter hur agroforestry ökar skördar, förbättrar jordar och ökar inkomster – och bygger småskaliga bönders motståndskraft mot klimatförändringarna. Därefter panelsamtal.

Times

From 5 July 2017 at 11:00 to 5 July 2017 at 11:45

Venue

Sverige i Världen, Donnersgatan 6, Visby

Resources

Relevant Content

9 August 2017

Video

Agroforestry – biståndets bortglömda superhjälte

Agrofroestry Networks seminarium på Sidas scen Sverige i Världen under Almedalen 2017. En majoritet av jordens 700 miljoner extremt fattiga bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för...

Related content

Past event

Event

Welcome to the launch of Agroforestry Network!
22 November 2016
Vi-skogen head quarters

Past event