Skip to content
Start of page content below the header
Video
9 August 2017
Organisation: Vi-skogen / Vi Agroforestry

Agroforestry – biståndets bortglömda superhjälte

Agroforestry Networks seminarium på Sidas scen Sverige i Världen under Almedalen 2017. En majoritet av jordens 700 miljoner extremt fattiga bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för sin överlevnad. Agroforestry är ett bevisat effektivt sätt att bekämpa fattigdom, hunger, utarmade jordar och klimatförändringar. Så varför satsas det inte mer på agroforestry i svenskt bistånd?

Fattiga människor på landsbygden för en ojämn kamp mot utarmade jordar, brist på mat och avskogning. Klimatförändringarnas effekter slår dessutom allt hårdare och kan driva miljoner människor på flykt och driva fler in i fattigdom. FN:s jordbruksorganisation FAO:s högnivåpanel för livsmedelsförsörjning och nutrition lyfter särskilt agroforestry – när träd odlas tillsammans med grödor – i sin senaste rapport Sustainable Forestry for Food Security and Nutrition. Varför saknas begreppet helt i svensk biståndspolitik? Seminariet lyfter hur agroforestry ökar skördar, förbättrar jordar och ökar inkomster – och bygger småskaliga bönders motståndskraft mot klimatförändringarna. Därefter panelsamtal. Agroforestry Network är en plattform baserad i Sverige som samlar agroforestryexperter från akademi, civilsamhälle och näringsliv, för att lyfta internationell agroforestry.

Medverkande
  • Johan Kuylenstierna, Moderator, chef, Stockholm Environment Institute
  • Henrik Brundin, Vice vd, Vi-skogen
  • Anders Malmer, Professor och föreståndare, SLU Global vid Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Ulrika Modéer, Statssekreterare till Isabella Lövin, Utrikesdepartementet
  • Eva Eriksson, Hållbarhetsdirektör, Löfbergs
This Video is part of our event:

Past event

Event

Almedalen 2017: Feminism och skog – en kärleksaffär

Vi vill belysa kvinnors viktiga – men sällan självklara – roll i utvecklingen mot ett hållbart brukande av skogslandskapet, och samtidigt lyfta skogens betydelse för...

5 July 2017
Visby, Sweden

Related content

Past event

Event

Welcome to the launch of Agroforestry Network!
22 November 2016
Vi-skogen head quarters