Skip to content
Start of page content below the header
Event
5 July 2018

Rätt mat på rätt plats

Laga planeten med rätt ingredienser

Enligt en FN rapport lider var tredje person i världen av felnäring; samtidigt som 800 miljoner människor lider av hunger. Vi ser också att 1/3 av hushållens klimatpåverkan kommer från maten; vad vi producerar och äter har stor betydelse för vår klimatpåverkan. För att nå FNs Globala Mål om ”ingen hunger” till år 2030, måste vi inte bara lösa hungerproblematiken utan även målen för hälsa respektive klimat. Genom förändrade jordbruksmetoder och mer näringsriktig mat kan vi öka alla människors rätt till ett hälsosamt liv samtidigt som vi bidrar till minskad klimatpåverkan. I detta seminarium vill vi lyfta betydelsen av näringsrik kost för att vi ska kunna effektivt uppfylla flera av de globala målen.

Medverkande:
  • Anne Poulsen, Direktör, FN Livsmedelsorganisation WFP, Nordiska Kontor
  • Annika Åhnberg, Styrelseordförande, SIANI
  • Annika Sohlström, General direktör, Livsmedelsverket
  • Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef, Lantmännen
  • Carin Jämtin, General Direktör, Sida
  • Madeleine Fogde, Programchef, SIANI/ SEI
  • Elisabeth Backteman, Stadssekreterare, ordförande Svenska FAO-kommttén, Näringsdepartementet

Hela seminariet kan ses i efterhand på Youtube!

Times

From 5 July 2018 at 15:00 to 5 July 2018 at 15:45

Venue

Sverige i världen-torget, Donnersgatan 6

Resources

Relevant Content

20 July 2018

Video

Madeleine Fodge – Hur uppnår vi globala målet “Ingen hunger”?

SIANI Project Manager Madeleine Fogde is being interviewed during the Almedalen political week about the need for cooperation to transform the food system to be more sustainable.

Related content