Skip to content
Start of page content below the header
Event
20 October 2017
Youth

KSLA UNIK – Pristävling

Photo by Spiros Vathis via Flickr.

Hållbar produktion och konsumtion möts i ett dynamiskt samspel mellan människors långsiktiga behov av hälsobefrämjande och näringsrika livsmedel och produktions- och förädlingsmetoder som levererar dessa livsmedel i tillräcklig mängd och utan att äventyra kommande generationers behov. Alla steg längs värdekedjan från insatserna i primärproduktionen till mesta möjliga livsmedelsnytta för konsumenter och i mesta möjliga mån slutna kretslopp måste kunna upprätthållas inom planetens gränser (planetary boundaries, ref Steffen et al, 2015).

Avgränsningen i detta case är hur en hållbar konsumtion och produktion ska kunna uppnås med tidshorisonten 2030 med hänsyn till tre övergripande aspekter: logistik, internationell samverkan, samt integrering av ny teknik.

I UNIK:s casetävling ska du som deltagare på en begränsad tid lösa ett fall, ett case, kopplat till de gröna näringarna. Du kommer sättas samman i en grupp med andra unga och intresserade personer och tillsammans ska ni ta fram ett förslag på lösning till caset. Till er hjälp har ni en resurspersoner bestående av KSLA-ledamöter,  som är tillgängliga under arbetets gång. Tävlingsbidragen bedöms efter inlämning av en jury som värderar bidragets praktiska tillämpbarhet och tvärvetenskaplighet.

Tävlingen riktar sig främst till dig som är nyexaminerad eller ung arbetande med intresse för de gröna näringarna och för framtidsfrågor.

Som deltagare får du inte bara vara med i ett spännande och inspirerande projekt. Ditt deltagande ger dig också en god möjlighet att etablera nya kontaktnät!

 

Mer information finns här.

Times

From 20 October 2017 at 10:00 to 22 October 2017 at 17:00

Venue

KSLA
Drottninggatan 95B

Hosted by

sofiacappelen@gmail.com