Skip to content
Start of page content below the header
Event
19 April 2018

Konsumera mat utan tropisk avskogning – går det?

Hanoi street market. Photo by Grant Matthews on Flickr

Global handel av palmolja, soja och kött, arrangerat i komplexa nätverk av leverantörer, orsakar enorm tropisk avskogning. Hur kan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället arbeta tillsammans för att stoppa avskogning? Och vilken roll spelar transparens för att öka kunskapen om vad som händer på plats?

Besök Focali’s seminarium om kopplingarna mellan svensk konsumtion och tropisk avskogning under Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 19 April 2018. Vetenskapsfestivalen är en årlig festival i hela Göteborg där fokus sätts på forskning och vetenskap. Årets tema belyser hur vi alla är sammanlänkade – i allt ifrån cellerna i vår kropp till globala nätverk. Focali riktar i år strålkastaren mot hur vår konsumtion och import av mat påverkar miljö och människor i produktionsländerna, och hur vi gemensamt kan arbeta för att få de långa komplexa kedjorna av leverantörer hållbara och fria från avskogning. Hur ska konsumenten tänka? Är certifierad mat lika med hållbar mat? Går det att avsluta tropisk avskogning om vi fortsätter konsumera produkter med palmolja? Vilken roll spelar transparens? Och var ligger det största ansvaret i dessa frågor?

 

Medverkande:

Martin Persson, Focalimedlem och forskare på Chalmers Tekniska Högskola

Maria Rydlund, Sakkunnig tropisk skog, Naturskyddsföreningen

Christina Karlsson, Hållbarhetsstrateg livsmedel, Ica

 

Ingen anmälan krävs. Varmt välkomna!

Times

From 19 April 2018 at 18:30 to 19 April 2018 at 19:30

Venue

Pedagogen, Hus A, sal AK2 136, Västra Hamngatan 25 Göteborg

Hosted by

linda.hansson@gu.se

Related content