Upcoming

Inspiration från världen, praktik i Sverige -Workshop SLU Alnarp

Aktuella forskningssammanställningar visar att agroforestrysystem är produktiva och samtidigt bidrar med fler ekosystemtjänster än konventionell markanvändning såväl i tropiska som tempererade klimat.

Antimicrobial resistance putting sustainable development at risk – drivers, impacts, solutions

Photo by Fernan Federici via Flickr

Uncontrolled production and excessive use of antibiotics have significantly promoted the spread of antimicrobial resistance (AMR) which has evolved into a global health risk during the past decades.

Irrigating Forests with Wastewater - natural and effective water treatment?

Photo by Photo by Andrew Wu, WRI via Flickr

Forests have a pivotal role for sustainable water supply in many ways. In drier climates, wastewater treatment can benefit from forests and forest can benefit from the use of treated wastewater. Treated wastewater is generally returned to waterways downstream, eventually entering our oceans.

Balancing competing interests and opportunities for better wastewater governance

Photo by Olga Nohra via Fickr

The water crisis has been described as largely a governance crisis, however the role of wastewater has been overlooked in this discussion. With growing interest in harnessing the potential of wastewater, there is a growing need to address conflicting interests associated with managing and using this resource.

Almedalen 2017: Feminism och skog – en kärleksaffär

Vi vill belysa kvinnors viktiga – men sällan självklara – roll i utvecklingen mot ett hållbart brukande av skogslandskapet, och samtidigt lyfta skogens betydelse för livsmedelsförsörjning globalt. Mer än 1.6 miljarder människor är beroende av skog för sin försörjning. För särskilt utsatta människor är skogen en slags livförsäkring där man kan samla mat och ved.

Harnessing Research and Innovation for FOOD 2030: A Science Policy Dialogue

The conference will provide a stakeholder platform for a science policy dialogues to assess the current state of European research, innovation and investment, and explore furture needs relevant to:

Sustainable and healthy nutrition;

Zoonoses and animals in the city

SLU Global and Centre for Global Animal Diseases invite to a seminar about Zoonoses and animals in the city

Programme

Moderator Assoc. Professor Sofia Boqvist, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, SLU